Chú ý [ Hướng Dẫn ] Tạo Bang Hội Riêng Tại Box Bang Hội

admin

Administrator
Thành viên BQT
Tạo Box Bang Hội Trên Diễn Đàn Hội Quán Tiếu Ngạo Đại Lục


540
Các Bang Hội cần hỗ trợ tạo Box Bang Hội cho riêng từng Bang Phái có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại bằng cách nhắn tin cho Admin trên diễn đàn để được hỗ trợ nhé ;)

539


Lưu ý : Khi gửi yêu cầu tạo box bang phái, Đại Diện các bang vui lòng gửi những thông tin sau :
- Tên nhân vật
- ID nhân vật
- Tên bang hội
- Tên tài khoản diễn đàn
BQT Tiếu Ngạo Đại Lục sẽ tiến hành xác thực thông tin và tạo Box Bang Hội như yêu cầu ;)
 
Top