Hướng Dẫn [Hướng Dẫn Newbie] Nhiệm vụ Tuyệt học Thánh hỏa lệnh

ARTSTYLE

Member
THÁNH HỎA LỆNH

B1 : Đến Thành Hành Sơn gặp Vũ Nương 132,103

B2 : Đối thoại chọn Tình báo 1 – Đến Thành Hành Sơn 437,-24 khinh công lên đánh bại Bạch Tiểu Sinh, quay về gặp Vũ Nương.

B3 : Chọn Tình báo 2 – đến Thành Hành Sơn 183,-11 lấy tin tức rồi khinh công đến 309,-36 nhặt tờ giấy (sau nhà, sát vách biển)

B4 : Về gặp Vũ Nương rồi đến gặp tiếp Bản Bản Đăng.

B5 : Chọn Lạc Dương Tầm Dương Dao – Đến Lạc Dương – Hoa Triều Các gặp Dương Dao 279,361 đối thoại trả lời lần lượt “Trời mát – 361 – Nghi thức kết minh – Mãnh tử - Cờ tướng – Ngủ đứng – Đỉnh đầu – Tiết thu – Gia Cát Lượng – Phong Thủy”. Xong về gặp lại Bản Bản Đăng trả nhiệm vụ

B6 : Nhận nhận vụ 2 đến Dư Hàng 235,12 dùng khinh công nhảy lên tầng cao nhất của Thiên hạ Đệ Nhất Lâu, sau tượng Đệ Nhất Bang Chủ gặp Tạ Hiêu.

B7 : Nhận nhiệm vụ thắng 99 trận tỷ võ trường. Thắng 99 trận xong quay về gặp lại Tạ Hiêu nhận được tuyệt học.


Nhân vật: ARTSTYLE

ID nhân vật: 507920
 
Sửa lần cuối:
Top