Hướng Dẫn [Hướng Dẫn Newbie] Nhiệm vụ Tuyệt Học Tả Hữu Hỗ Bác Thuật

ARTSTYLE

Member
Tả Hữu Hỗ Bác Thuật
Mô tả: Tấn công với tốc độ cao trong "quyền anh" với đối phương với tần số nhanh, sát thương lớn + chảy máu.

368Quẻ : Ách Vận Triền Thân

Bước 1 : Đến Dư Hàng, tự động nhận được nhiệm vụ, gặp Thuyền phu, ngồi thuyền và được chở ra đảo, nhìn thấy cảnh Thuyền phu bị cá sấu cắn.

Bước 2 : Đánh chết cá sấu, nhặt miếng gỗ gần đó, cắm vào miệng cá sấu (có động tác biểu hiện).

Bước 3 : Đến gần Dịch trạm tại Dư Hàng tìm Người bán rong mua vật phẩm Liên Hoàn Đoạn Trường Tán giá 10 vàng khóa.


Bước 4 : Tại Dư Hàng (440,-85), sử dụng vật phẩm, bắt cá sấu chở đến gặp Tiểu Ngoan Đồng nhận nhiệm vụ kế tiếp.

Bước 5 : Đánh bại 5 cao thủ giang hồ.

1. Thượng Quan Bá Đao ở Ngũ Bá Cương : 19h-20h xuất hiện.
2. Cơ Tuân ở Thái Sơn : 12h-13h xuất hiện.

3. Đường Vô Tình ở Tiên Sầu Hiệp : 12h-13h xuất hiện.

4. Tiêu Tương Ca ở Tiên Hà Lĩnh : 7h-8h xuất hiện.

5. Tiêu Nhất Túy ở Long Tuyền : 7h-8h xuất hiện.
Lưu ý : Những tọa độ trên là những nơi boss thường xuất hiện, nên đến trước khu vực bản đồ vài phút, nếu lời thoại tại kênh [Bản đồ] thì lúc đó boss xuất hiện. Nếu thấy lời thoại mà tọa độ trên không có thì đi tìm nơi khác.

Bước 6 : Sau khi đánh bại 5 cao thủ, đến Chú Kiếm Cốc (248,-255) lúc 11h gặp Tiểu Ngoan Đồng trả nhiệm vụ.

Bước 7 : Nhận nhiệm vụ nhảy xuống vực tự sát, quay trở lại gặp Tiểu Ngoan Đồng nhận được giang hồ tuyệt học Tả Hữu Hỗ Bác Thuật.Nhân vật: ARTSTYLE

ID nhân vật: 507920
 
Sửa lần cuối:
Top