Hướng Dẫn [Hướng dẫn Newbie] Nhiệm vụ Tuyệt học ĐẤU CHUYỂN TINH DI

ARTSTYLE

Member
Đấu Chuyển Tinh Di
Mô tả : "Skill là 1 diễn viên đóng thế". Di chuyển đến một vị trí định sẵn trước đó, phá đỡ & làm choáng mục tiêu. Delay 1 phút.

365

Yêu cầu để nhận được nhiệm vụ : 5000 điểm hảo cảm với NPC Điền Bá Quang

B1 : Gặp Điền Bá Quang – Thành Lạc Dương 340,371

B2 : Mang 1 Cắt bánh tặng cho Nghi Lâm – Lạc Dương 717,177 (Cắt bánh – là phần thưởng nhiệm vụ hảo cảm tại các NPC Nhạc Linh San, Nhậm Doanh Doanh ở Thành Hành Sơn; Lam Phượng Hoàng, Lâm Bình Chi ở Thành Phúc Châu; Nghi Lâm, Điền Bá Quang ở Thành Lạc Dương.)

B3 : Mang thư của Nghi Lâm mang về đưa lại Điền Bá Quang.

B4 : Đến Dư Hàng tìm Bình Phong Kì Quái 547,157

B5 : Đánh quái 6x hoặc đi phụ bản tìm áo xanh lục 2 sao Huyền Tinh Trường Sam mang về cho Loan Loan (Dư Hàng – đứng cạnh bình phong)

B6 : Loan Loan giao cho 1 cái Họa Trục, mở ra được “Cuộn tranh sau khi mở ra”, tới Dư Hàng 596,195 sử dụng cuộn tranh để triệu hồi Điền Bá Quang giả, đánh bại sau đó về Lạc Dương gặp lại Điền Bá Quang nhận tuyệt học


Nhân vật: ARTSTYLE

ID nhân vật: 507920
 
Sửa lần cuối:
Top