Hướng Dẫn [Hướng dẫn Newbie] Nhiệm Tuyệt học: ĐẠI HẢI VÔ LƯỢNG

ARTSTYLE

Member
Đại Hải Vô Lượng
Mô tả: đưa ra trước một làn sóng lớn của khí công, kẻ thù bị thương rơi vào một trạng thái nguội lạnh, phạm vi skill rất lớn.


364

B1 : Gặp Mộc Mộc – Ngoại ô Phúc Châu 515,-19

B2 : Gặp Lý Mộ Tống 255,-131

B3 : Tới 198,-272 nhặt vật phẩm đánh rơi mang về đưa Lý Mộ Tống.

B4 : Tới Dư Hàng 872,-223 gặp Bốc Tam Thạch

B5 : Tới Dư Hàng 555,44 tìm đứa trẻ ngoan đồng. Chơi trò chơi xếp hình (giống CandyCrus) đủ 10k điểm.

B6 : Tới ngoại ô Hoa Sơn 663,21 tìm Hồng Thất Công chi mộ.

B7 : Nhấn vào Âu Dương phong chi mộ nhận tiếp nhiệm vụ.

B8 : Tới Ngoại ô Phúc Châu 124,298 gặp Vương Ký Lư.

B9 : Đánh bại 3 con Thần Điêu rồi gặp lại Vương Ký Lư nhận được tuyệt học.


Nhân vật: ARTSTYLE

ID nhân vật: 507920
 
Sửa lần cuối:
Top