Hướng Dẫn [Hướng Dẫn Newbie] Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Tuyệt Học: Hóa Công Đại Pháp

ARTSTYLE

Member
Đầu tiên phải có HCĐP tổng quyển tới thầy bói ở LD bói ra quẻ Tử Khí Đông Lai .
+Bước 1 : Chạy qua map Chu Tiên Trấn tới NPC Bình Nhất Chỉ để nhận nhiệm vụ đầu tiên . Sau khi nhận 1 hồi nó sẽ bảo mình đánh 50 con Trâm Hoa Mộc Nhân . Đánh xong trả nhiệm vụ cho nó .


+Bước 2 : +Sau khi trả nhiệm vụ 1 sẽ nhận được nhiệm vụ tìm 3 dược liệu để nó chế thuốc cải tử hồi sinh là Phượng Hoàng Gỗ , Máu Kỳ Lân và Nước Mắt Nữ Oa .

+Phượng Hoàng Gỗ : Chạy qua map Tiên Sầu Hiệp chạy tới tọa độ (394:-134) sẽ gặp.


+Máu Kỳ Lân : Chạy qua map Gia Châu chạy tới tọa độ (365:-356) gặp con Kỳ Lân thúi hiếp nó lấy huyết kinh của nó là được vật phẩm thứ 2.


+Nước Mắt Nữ Oa : Chạy về gặp thầy bói LD bói quẻ Trúc Lam Đả Thủy .
+Sau khi bóc được quẻ chạy qua map Nam Cương tọa độ (626;-35) gặp con Nạp Lan Minh Nguyệt nhận nhiệm vụ của nó . Nó sẽ bảo mình đi tới tọa độ (401;-31) để giết 2 con Hoa Liễu Liễu (con này giết rất dễ ) và Lâu Tử Tây ( đánh gần chết thì nó hồi máu lại ai dame cao thì có thể 1 phát chết lun còn mình dame yếu nên kêu pt đánh dùm ) . Đánh xong chạy về trả nhiệm vụ cho nó sẽ được nước mắt nữ oa .


+ Có được 3 thứ trên chạy về gặp Bình Nhất Chỉ đứng nói chuyện với nó 1 hồi nó kêu minh chọn:
1. chọn dòng “Thôi kệ, cứ đưa ta bí tịch Hóa Công Đại Pháp” sẽ học được ngay tuyệt học.
2. là phải cải tử hồi sinh . Mình thì mình làm lần đầu nên chọn cái cải tử hồi sinh nó bắt mình kiếm 10 cái Bạch Vân Hùng Đan . Tiếp tục nó bắt mình chơi trò pikachu ( dễ mà hehe )
Chơi lần thứ 2 sẽ lấy được TH lun hehe vậy là xong rồi đó .Nhân vật: ARTSTYLE

ID nhân vật: 507920
 
Top