[Hướng Dẫn Newbie] Hướng dẫn combo tỷ võ cơ bản của Tiêu Dao

Lạc Ảnh

New member
Sau đây là combo cơ bản nhất của Tiêu Dao phái
501Đánh thường 2x ( dùng để timing )
502
Phím số và chuột phải :
503bạch câu quá khích
504kinh hồng chiếu ảnh
505u lan lộng ảnh
506bàng hoa phất liễu
507trường phong suy tuyết
508hỗn độn nhất phá
509đạp tuyết tầm mai
510 thiên khu đề khí

Dùng bàng hoa hoặc bạch câu để tấn công
Skill bàng hoa dùng được trên không nên có thể né được nhiều chiêu thức dưới đất của đối thủ
Bạch câu + U lan ( đánh ngã ) + bạch câu timing ( hoặc sử dụng đánh thường 2x ) + kinh hồng chiếu ảnh ( điểm huyệt )
Combo
Hỗn độn + trường phong + đạp tuyết
Có thế dùng trường phong + hỗn độn + đạp tuyết cũng được ( nhưng khi trường phong phải giữ khoảng cách tầm 10 )
Tip Nên cài đặt Bạch câu chuột phải để bay nhảy phê hơn (y)
 
Top