[Hướng Dẫn Newbie] Hướng dẫn combo tỷ võ cơ bản của Thiếu Lâm

Lạc Ảnh

New member
Sau đây là combo cơ bản nhất của Thiếu Lâm phái
Các bạn cài bộ skill như sau:
Chuột trái và tự tạo :
511đánh thường 2x
512 đánh thường 1x
Phím số và chuột phải :
527la hán nhập thể
521mãnh hổ khiêu giản
522lặc mã đình phong
523thương long quy hải
524cuồng phong quyển địa
525nhất trượng thần thông
526đồng sơn tây băng
528dã mã truy phong

Mở combo bằng Mãnh hổ + dã mã đi 1 bước điểm huyệt ( nhất trượng thần thông ) nằm đối phương hoặc
bắt Lặc mã, nếu đối phương nhảy ra làm như trên, nếu đối phương nằm im Dã mã + mãnh hổ lùi 1 bước đánh thường 1x điểm huyệt nằm
Sau khi đối phương bị điểm huyệt, combo
Đồng sơn trữ lực > 2 giây + La hán nhập thể + Cuồng phong ( hồi trảo thủ có thể xài luôn )

Tip Mãnh hổ non- target để tạo bất ngờ
 
Top