[Hướng Dẫn Newbie] Giải đáp các trạng thái của kỹ năng trong game

Lạc Ảnh

New member
Hãm túc: Bị khóa chân, không thể di chuyển
Độn túc: Bị làm chậm, di chuyển chậm
Tuẫn túc: Không thể bị làm chậm hay khóa chân
Băng hàn: Tương tự độn túc
Điểm huyệt: Khống chế, không thể làm bất cứ gì
Đóng băng: Tương tự điểm huyệt ( Khi bạn bị đóng băng, sau 30 giây bạn không thể bị đóng băng )
Trói chân: Tương tự hãm túc
Choáng váng: Khống chế
Kích hạ: Đánh ngã
Kích bay: Đánh bay
Lưu huyết: Chảy máu
Rút độc: Rút độc
Thiêu đốt: Rút hỏa
Tán công: Khóa chiêu, không thể sử dụng skill
Đang thân: Quay tay :)) ( Các skill bị động )
Hút: Hút mục tiêu
Đẩy lùi: Đẩy mục tiêu ra xa
Cương thể: Không thể bị các hiệu ứng nhưng vẫn bị điểm huyệt và đóng băng
Dùng trên không: Các skill dùng được trên không, né được các skill dưới đất

Còn thiếu gì mọi người cmt nhé(y)
 
Top