[Hướng Dẫn Newbie] Nhiệm vụ Tuyệt Học Tảo Diệp Thoái Pháp

Hướng dẫn:
Bước 1: Đến Thành Lạc Dương gặp NPC Bốc Hạo Trì (tọa độ 496, 6) làm nhiệm vụ Đối thoại

Bước 2: Đến Nga Mi Phái gặp NPC Vong Trần (tọa độ 398,-48) làm nhiệm vụ Đối thoại

Bước 3: Đến Ngoại ô Hành Sơn gặp NPC Lâm Chu Thị (tọa độ 341,205) làm nhiệm vụ Đối thoại. NPC này đứng trên đỉnh tháp. Phải dùng khinh công để bay lên.

Bước 4: Tiếp tục đến Núi Hoa Sơn gặp NPC Tiêu Nhất Kiếm (tọa độ 438,-219) làm nhiệm vụ Đối thoại. Tọa độ của NPC này không thể tự động tìm đường đến được. Tuy nhiên người chơi có thể đi men theo thân cây lớn từ tọa độ (519,-155) để tìm NPC.

Bước 5: Tiếp tục đến Thiếu Thất Sơn gặp NPC Khinh Âm Tăng (tọa độ 287,-180) làm nhiệm vụ Đối thoại. Tọa độ của NPC này không thể tự động tìm đường đến được. Tuy nhiên người chơi có thể tìm từ tọa độ (274,-148). NPC đứng trên núi nên phải dùng khinh công nhảy lên.
Bước 6: Sau đó, đến Tiên Sầu Hiệp gặp NPC Vân Du Đạo Nhân (tọa độ 241, 282) làm nhiệm vụ Đối thoại. Lưu ý:Dùng khinh công nhảy lên.

Bước 7: Sau đó, đến Long Tuyền gặp NPC Thanh Tuyền (tọa độ 828, 286) làm nhiệm vụ Đối thoại. Lưu ý: Dùng khinh công nhảy lên.

Bước 8: Cuối cùng, đến Nga My phái gặp lại NPC Vong Trần (tọa độ 398,-48). Nộp đủ 200 Hộp Bút Liên Vân cho NPC để nhận được tuyệt học.

<TrươngTamPhong>
ID nhân vật: 6139920
 
Top