Hướng Dẫn [Hướng Dẫn Newbie] Nhiệm vụ Tuyệt Học Như Lai Thần Chưởng

ARTSTYLE

Member
Như Lai Thần Chưởng
Mô tả : chưởng ra 1 chưởng khí dame rất lớn, delay 1 phút.
367
Đầu tiên:

-Bạn đến gặp NPC : Phúc duyên thần toán tại thành Lạc Dương - Bạn phải bốc được quẻ : Phúc Trạch Lâm Môn


- Bước 1: Nhận nhiệm vụ tại NPC Bát giới Hòa Thượng ở Lạc Dương (333,237).


-Bước 2: Nhặt Vọng Cơ Qủa ở Chú Kiếm Cốc (641,170), đem về cho Bát giới Hòa Thượng ăn


-Bước 3: Kiếm mặt lạ Nghi Lâm bằng cách làm các nhiệm vụ Tri Kỷ Khó Tìm ở NPC Nghi Lâm (724,182).
Lưu ý: nhiệm vụ này có may mắn nhận được


-Bước 4. Bấm chuột phải vào mặt lạ, cải trang thành Nghi Lâm tìm Ông Sa Hòa (548,-203)

-Bước 5: Bỏ cải trang, mua vật phẩm “Lạc Dương Hoàn Du Khoán (thấp)” (vật phẩm bán trên thương thành ), và chọn du hành mục 1 ở NPC Ông Sa Hòa


-Bước 6: Sauk hi du hành xong, tìm NPC Ách Bà Bà (511,-137), nhận nhiệm vụ tiếp theo

-Bước 7:
Đến Thái Sơn, tìm và giết Kim Sản Lữ Nguyên (605,-122) nhận được Điêu Hoa Mộc Hạp (Lưu ý: Con quái này cứ xuất hiện 1 tiếng 1 lần, cần giết cho đến khi nhận được vật phẩm)


-Bước 8: Quay lại Ông Sa Hòa trả nhiệm vụ và nhận được tuyệt học
Nhân vật: ARTSTYLE

ID nhân vật: 507920
 
Sửa lần cuối:
Top