[Hướng Dẫn Newbie] Nhiệm vụ Tuyệt Học Hàn Băng Thần Chưởng

Hướng dẫn:
Bước 1: Đến Thành Phúc Châu gặp Đệ Tử Tung Sơn (NPC này đi lang thang trong thành) làm nhiệm vụ Đối thoại

Bước 2: Tiếp tục làm nhiệm vụ hỏi đáp với Đệ Tử Tung Sơn - Câu trả lời là Không
Bước 3:
Tiếp tục làm nhiệm vụ với Đệ Tử Tung Sơn - Nhận nhiệm vụ đi mua rượu

Bước 4: Tìm NPC Mộ Dật Phi (tọa độ 217,-26) mua rượu theo yêu cầu của Đệ Tử Tung Sơn. Có thể tùy ý chọn 1 trong 4 loại rượu nhưng chỉ có 1 loại là chính xác.

Bước 5: Tìm NPC Châu Tả Húc (tọa độ 105,190) đưa rượu cho Tả Húc. Nếu đúng loại rượu hắn ta cần thì sẽ nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Nếu sai thì quay lại
Đệ Tử Tung Sơn

<TrươngTamPhong>
ID nhân vật: 6139920
 
Top