Diễn Biến Thiên Hạ Hội (16/2/2020)

admin

Administrator
Thành viên BQT
Minh Chủ Võ Lâm là chức danh tuyệt đỉnh dành cho người đứng đầu thiên hạ - mỗi một server sẽ đều có Minh Chủ của riêng mình.

Minh Chủ Võ Lâm được đúc tượng tại thành Lạc Dương, có quyền mở hoạt động cho cả server, mở quốc chiến, bổ nhiệm/bãi nhiệm quan viên. Ngoài ra còn có nhiều đặc quyền đặc lợi khác, Điền mỗ có nghe ngóng được về một Chiến mã có đôi cánh vàng vô cùng đặc biệt dành riêng cho Minh Chủ.

Sau hơn 2 tuần nắm giữ Thiên Hạ Hội, liên minh Slayer đã phải nhường ngôi lại cho liên minh HomeLess. Chúc mừng liên minh HomeLess !
Lần này, Liên Minh HomeLess đã dành lại được Thiên Hạ HộiTrong 2 lần trước, HomeLessSlayer là những bên đã từng dành được Thiên Hạ Hội cũng như chức Võ Lâm Minh Chủ đầy danh giá và quyền uy. Với những ảnh hưởng của mình tác động với game, Thiên Hạ Hội là nơi mà sẽ có rất nhiều sự tranh đấu trong tương lai.
Liên minh Slayer đã dành được Thiên Hạ Hội (2/2/2020)

Liên minh HomeLess là liên minh đầu tiên dành được Thiên Hạ Hội tại Tiếu Ngạo Đại Lục (19/1/2020)


Diễn biến của Thiên Hạ Hội sẽ được Dao Tử liên tục cập nhật tại đây. Các bằng hữu cùng đón chờ những tin tức mới nhất nhé!
 
Top