Danh sách kỹ năng Võ học phái Võ Đang

1. Võ Đang Kiếm Pháp

Thiên hạ kiếm pháp xuất Võ Đang, Võ Đang Kiếm Pháp dùng trọng kiếm, dài 1.3m, nặng 8 cân 8 lạng, công thủ như một, khi luyện đến tối đa tự nhiên trở nên nhẹ nhàng, siêu phàm thoát tục.

Cấp độ học: 5

Danh sách kỹ năng Võ Đang Kiếm Pháp (close)2. Chân Võ Kiếm Pháp (Ngoại Công)

Chân võ kiếm pháp dựa trên âm nhu, lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động, lấy đơn giản chống phức tạp, trong đó mượn lực đánh lúc nhập môn dễ, nhưng dễ học khó tinh.

Cấp độ học: 20

Danh sách kỹ năng Chân Võ Kiếm Pháp (close)3. Thái Cực Kiếm Pháp (Nội Công)

Trong Thái Cực Kiếm Pháp dung hợp giữa đạo pháp và nội lực, đặt kiếm trên mặt đất, lấy thái cực chưởng pháp làm chủ công, ngự kiếm hiệp lực. Đặc sắc chiêu thức dựa theo “Khí” ngự “kiếm”, nhân kiếm hợp nhất, tu luyện tương đối khó, võ học dành cho cao thủ.

Cấp độ học: 40

Danh sách kỹ năng Thái Cực Kiếm Pháp (close)

<TrươngTamPhong>
ID nhân vật: 6139920
 
Top